Szkolny Ośrodek Kariery - SZOK!!!

Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum w Sulisławicach
ma na celu przygotowanie ucznia do świadomego wyboru
drogi edukacyjnej i zawodowej.


opiekun: mgr Anna Kubicka

    W ramach SzOK prowadzona jest działalność z zakresu orientacji zawodowej:

- indywidualne konsultacje i  porady w kwestii wyboru szkół ponadgimnazjalnych 

- zajęcia w klasach III gimnazjum na temat zainteresowań, zdolności  i umiejętności, preferencji zawodowych, procedur rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych, systemie edukacji w Polsce, lekcje zawodoznawcze,


1

-„Dzień orientacji zawodowej” dla klas III gimnazjum i ich rodziców,  podczas którego uczniowie mogą zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie.

2

-„Forum zawodów” – spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów,

3

- wyjazd na Targi Edukacyjne do  Kielc. Uczniowie mogą tam zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych, poznać różne zawody i specjalności od strony praktycznej. Mogą uzyskać informacje od uczniów szkół i studentów różnych uczelni, także poznać ofertę wydawnictw,

4

- Wycieczki zawodoznawcze - wyjazdy do zakładów pracy,

- „Ogólnopolski Tydzień Kariery” – warsztaty z doradcami zawodowymi z PUP w Sandomierzu

- warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu

- prowadzenie gazetek informacyjnych na temat zawodów, szkół ponadgimnazjalnych, rekrutacji do szkół.

5


Archiwum