Stołówka szkolna

    W szkole prowadzone jest dożywianie.

   1) 
10.35 - 10.50 obiad dla klas IV-VI

   2) 10.55 - 11.10 - obiad dla kl I i kl II

   3) 11.15 - 11.35 - obiad dla kl "0"

   4) 11.40 - 11.55 - obiad dla kl III, kl VII i kl VIII

   5) 12.00 - 12.30 obiad dla oddziału przedszkolnego nr I i oddziału przedszkolnego nr II