Szkolny Zestaw Programów Nauczania

r.szk. 2017/2018

W klasach I, IV, VII w bieżącym roku szkolnym
 obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego
 z dniia 14 lutego 2017 roku

Pobierz zestaw programów nauczania

Archiwum