Podręczniki na r.szk. 2020/2021

 
Pobierz wykaz podręczników:

Uczniowie
 z klas I-VIII Szkoły Podstawowej
 podręczniki i ćwiczenia
 otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego

Podręczniki uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej

 i mają obowiązek dbać o nie tak,

 aby mogły być używane przez następne roczniki.

 W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki

 uczeń ma obowiązek podręcznik odkupić.


Po zakończeniu roku szkolnego uczeń ma obowiązek
 zwrócić do biblioteki zestaw podręczników.

Ćwiczenia są nieodpłatnie przekazywane uczniom
 do wypełnienia w trakcie roku szkolnego.