Patron szkołyZespół Szkół w Sulisławicach, a obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa
od 6 maja 2006 roku  nosi zaszczytne imię
 Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"

1
Źródło: Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna "Odwet"


XIV rocznica nadania imienia Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" szkole
w Sulisławicach.W ramach obchodów XIV rocznicy nadania imienia uczniowie klas I – IV wykonali prace plastyczne pt. „Patron mojej szkoły”. Prace wykonane przez uczniów są plastyczną wypowiedzią na temat naszej szkoły i jej patrona – Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Przedstawiają m.in. sztandar naszej szkoły, symbol Jędrusiów i Polski Walczącej, budynek naszej szkoły z nazwą i symbolem wskazującym na patrona czy też pomnik Jędrusiów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i przygotowanie pięknych prac.1

1

9 stycznia 2018 roku

1

9 stycznia 2018 roku
75 rocznica śmierci Władysława Jasińskiego ps. Jędruś”,
 dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

WŁADYSŁAW JASIŃSKI
18.08.1909 - 09.01.1943

1

Na podstawie wspomnień Eugeniusza Dąbrowskiego:

"Jędruś długo pozostawał nieuchwytny. W końcu jednak zabrakło szczęścia, a o wszystkim zdecydował przypadek. Tragiczne wydarzenia rozegrały się 9 stycznia 1943 roku. Władysław Jasiński został zaskoczony przez patrol żandamerii, który pojawił się we wsi Trzcianka, gdzie znajdowała się kwatera oddziału.
„... nagle na podwórzu rozległ się krzyk Stacha: „Niemcy!”, a w chwilę później posypały się strzały z pistoletów maszynowych. Uzbrojony jedynie w granat „Jędruś” wyskoczył wraz z Antkiem (Antonim Tosiem) i Polikierem (Marianem Goryckim) na podwórze. Szef Władek rzucił granat. Do grzbietu pagórka, który mógłby go zasłonić było jeszcze kilkadziesiąt kroków. I wtedy dosięgło go kilka serii. Inne serie dosięgły Antka i Polikiera. Zginęli  trzej. Dwóch innych partyzantów zdążyło uciec.

Pogrzeb żołnierzy odbył się w ścisłej konspiracji nocą 11 stycznia 1943 roku na cmentarzu w Sulisławicach."

1

1

7 października 2017 roku

1

1

16 maja 2017 roku
XI ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA

1

2

3

4

4

1

10 maja 2017 roku
Projekt edukacyjny klas IV-VI
"Śladami Jędrusiów"

1

Maj to dla społeczności naszej szkoły miesiąc pamięci
 o Patronie szkoły: Oddziale Partyzanckim „Jędrusie”.

1

 Uczniowie klas IV-VI zrealizowali projekt edukacyjny
 pt. „Śladami Jędrusiów”.

Gościem specjalnym wydarzenia była
 p. Maria Burczy - prezes Stowarzyszenia Jędrusie.


1

Pani Maria Burczy - inicjatorka powstania w lesie miejsca pamięci opowiedziała młodzieży o historii oddziału, o ich życiu w obozowisku,
 o spaleniu wsi Stróżki. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem.

1

10 maja 2017 roku uczniowie klas IV-VI
 zaprezentowali projekt „Śladami Jędrusiów”
 w realiach obozowiska partyzanckiego w lasach turskich
 (koło Osieka), w miejscu dawnej bazy oddziału
 tzw. willach jędrusiowych.


1

Zadaniem każdej klasy było wyszukanie z pomocą wychowawcy informacji o wybranym partyzancie, o przebiegu jednej z akcji na podstawie wspomnień żołnierzy oddziału a także wybór wiersza Zbigniewa Kabaty ps. Bobo.

1

Uczniowie przedstawili sylwetki partyzantów:
Władysława Jasińskiego ps. Jędruś - klasa IV
Andrzeja Wieczorka ps. Chebons - klasa V
Stanisława Wiącka ps. Inspektor - klasa VI

1

W efekcie wspólnych działań powstała audycja na temat Jędrusiów połączona ze śpiewem pieśni partyzanckich.

1

Po wspólnym spotkaniu w lesie dalszą część spędziliśmy w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

1

1

1

1

Kordynatorkami projektu były:
 p. Danuta Dul, p. Agnieszka Reczek,
p. Bożena Kopeć i p. Joanna Szpyt

1

28 kwietnia 2017 roku
Konkurs Pieśni Patriotycznych
w Szkole Podstawowej
 im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach

1

Gratulujemy wspaniałego występu naszych uczennic!
Alicja Garas - II miejsce w kategorii klas IV-VI
Karolina Nawrot - I miejsce w kategorii gimnazjum

Konkurs był elementem obchodów 29 rocznicy nadania szkole imienia.
Odbywa się przy tej okazji już po raz 14.

W czasie uroczystości wysłuchaliśmy Hymnu szkoły
- autorem pięknych słów jest Zbigniew Kabata ps. Bobo.

Charakteru dodał także wspaniały polonez
wykonany przez uczniów z Gawłuszowic w strojach szlacheckich.

1

17 marca 2017r.

75 ROCZNICA PACYFIKACJI DRUKARNI "ODWETU"
W WIŚNIÓWCE k. STASZOWA

W piątek 17 marca minęło 75 lat od bohaterskiej śmierci redaktorów gazety "Odwet", którzy zginęli w zasadzce przygotowanej przez Niemców.
W Wiśniówce, w miejscu, gdzie spacyfikowano redakcję podziemnego pisma odbyły się uroczystości upamiętniające ich ofiarę.

1

     Konspiracyjna gazeta "Odwet" została założona przez Władysława Jasińskiego zaraz po wybuchu II wojny światowej. Jasiński na bazie "Odwetu" stworzył siatkę konspiracyjną, a później oddział dywersyjno- bojowy "Jędrusie". "Odwet" ukazywał się początkowo raz w tygodniu pod nazwą "Wiadomości radiowe" i powstawał na bazie nasłuchu radiowego. Pismo rozpowszechniano na południu oraz w centrum Polski. Nakład sięgał nawet 10 tysięcy egzemplarzy.

W okresie od marca do maja 1940 roku "Odwet" docierał między innymi do Mielca, Dębicy, Tarnowa, Rozwadowa, Niska, Przeworska,
 a na zachód od Wisły swym zasięgiem obejmował ziemię sandomierską z Opatowem i Ostrowcem oraz tereny powiatu staszowskiego, buskiego i iłżeckiego.

2

1

    17 marca 1942 roku tarnowskie gestapo wraz z lokalnymi żandarmami zorganizowało obławę na dom w Wiśniówce, w którym mieściła się centrala "Odwetu". Niemcy otoczyli dom i rozpoczęli ostrzał. Czteroosobowa załoga broniła się przez kilka godzin, ale ostatecznie partyzanci zginęli podczas próby ucieczki z płonącego budynku. Zginęły cztery osoby, które w tym czasie były w redakcji: Bolesław Czub "Szary", Karolina Stawiarz "Lala" oraz Jan Sobieraj i Longin Zajączkowski. Jedynym redaktorem "Odwetu", który wówczas uniknął śmierci był Zbigniew Kabata "Bobo", który kilka dni przed pacyfikacją redakcji został wysłany w okolice Iłży. 
 
    4

5

6

    W obchody rocznicy pacyfikacji włączyli się także uczniowie z PZS im.Oddziału Partyzanckiego w Sulisławicach. Bowiem to pamiętne wydarzenie z 1942 roku w Wiśniówce miało bardzo ważne znaczenie dla dalszej  działalności "Jędrusiów". "Odwet" przestał wychodzić na lewobrzeżnych terenach Wisły. Ponowną pracę na tym terenie podjął we wrześniu 1943 roku nowy zespół redakcyjny pod kierownictwem Aleksandra Modzelewskiego. W listopadzie 1943 roku wznowiony "Odwet" został odbity w drukarni w Opatowie, a następnie uruchomiono własną drukarnię w podziemiach zabytkowego kościoła w Sulisławicach.

    W hołdzie poległym ''Jędrusiom'', którzy walczyli o wolną Polskę, uczniowie kl.IV i V przygotowali program słowno-muzyczny opowiadajacy o bohaterach tamtych dni. Na podstawie dostępnych książek odtworzyli przebieg marcowej tragedii, recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej, podkreślając w ten sposób doniosłość i wyjątkowość chwili. Deklamowane wiersze partyzanckiego poety ''Bobo'' w pięknej interpretacji uczniów budziły zadumę i wzruszały uczestników spotkania.

Wszystkim najbardziej utkwił w pamięci
 wiersz '' Wiśniówka'':


W dziewięćdziesiąt minut było po wszystkim.
Chata płonęła. W lesie pobliskim
drzewa obojętnie milczały.
Ucichły strzały.
 
Krokwie dachu trzaskały,
a sępie skrzydła dymu łomotały
w strop niebios boleśnie posiniały.
W pożogi złotokrwawej kuźnicy
zgorzał ostatni skrawek tajemnicy,
której wraże oczy szukały.
Jak kłębki szmat rozrzucone
cztery ciała bezwładnie leżały
między chatą i lasu drzewami,
osmalone, martwe, okrwawione,
ciężkimi znieważone butami.
I one tajemnicy dochowały.
 
Roje iskier złocistych strzelały
i jak kąśliwe osiadły,
sycząc, na bezbronnych martwych twarzach,
całopalnej ofiary ołtarzach.
Już nie bolały.
 
Jedno, dwa, trzy, cztery...
Statystyczne numery
nie liczące się w bilansie zdarzeń.
Nie rozstrzygnie wojny ich ofiara,
nie przebierze się boleści miara.
Tylko- ”Odwet” się jutro nie ukaże.
Koniec walki ? Koniec marzeń ?
 
W dziewięćdziesiąt minut było po wszystkim...
Czy rzeczywiście?
W znieruchomiałym lesie pobliskim
obojętnie mogą milczeć liście,
lecz sprawiedliwość nie zapomina.
Te cztery ziarna w polską glebę rzucone
straszliwym wyrosną i dojrzeją plonem,
zaowocują gruzami Berlina.
Zbigniew Kabata - Nanaimo,  B.C. , dn. 6 czerwca 1966r.


1

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO
 ''JĘDRUSIÓW MY SPADKOBIERCY''

I MIEJSCE MICHAŁ GARAS KL.IV
II MIEJSCE MARIA  DYL KL.IV

I MIEJSCE MICHAŁ GARAS KL.IV

Szkoła nasza kochana
na wzgórzu wielkim stoi.
Piękna jest, ogromna.
A co ją tak stroi?

Napis na niej czerwony
Litery ogromne
Oddział partyzancki ''Jędrusie''
napisano skromnie.

W maju dzień świąteczny
w szkole obchodzimy,
o partyzantach ''Jędrusiach''
śpiewamy i mówimy.

Że za wolność naszą
i o pokój dla nas walczyli,
że do kościoła, do Sulisławic
do Matki Bożej chodzili.

Wiemy o nich wiele,
gdzie i kiedy żyli.
Sztandar szkoły przypomina,
jak wiele dla nas zrobili.

Szanujemy symbole narodowe,
uczymy się naszej historii,
aby nigdy już więcej
nie było na świecie wojny.

''Jędrusiów spadkobiercami''
siebie dumnie nazywamy,
a szkołę z czerwonymi napisami
 wszyscy bardzo kochamy.

II MIEJSCE MARIA  DYL KL.IV

W sulisławskim kościele
drukarnia się znajduje.
Mamo-zapytałam-
czy tam się coś drukuje?

Nie, córko kochana-
mama powiedziała.
To długa historia
nigdy jej nie słyszałaś?

Była straszna wojna,
 ludzie umierali,
a w sulisławskich podziemiach
Jędrusie pisali:
o wolności, o walce, o Polsce kochanej,
w gazecie sulisławskiej ''Odwetem'' nazwanej.

GRATULUJEMY!!!
1

26 lutego 2017 roku


BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
TROPEM WILCZYM

1

Szkoła w Sulisławicach przystąpiła do organizacji Biegu
 po raz drugi gromadząc w tym roku prawie 120 osób zainteresowanych bieganiem,
 historią współczesną oraz ciekawym spędzeniem czasu.
 Uczestnicy zostali wyposażeni w pakiety startowe
 (patriotyczna koszulka biegowa,
 materiały informacyjne n.t. Żołnierzy Wyklętych, piękne medale).

1

1
     
14 lutego 2017 roku
Udział w akcji
"Światełko dla Armii Krajowej"


1

14 lutego1942 roku, 75 lat temu,
 Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową- największą organizację konspiracyjną działającą w okupowanej
 przez Niemców Europie.

W całej Polsce odbyła się Akcja "Światełko dla Armii Krajowej" zainicjowana przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Szkoła w Sulisławicach włączyła się do akcji zapalając znicze pamięci na grobie-pomniku Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" na cmentarzu w Sulisławicach. Spoczywa tu między innymi twórca i dowódca oddziału Władysław Jasiński ps. Jędruś

1

1

1

Nowe:
Śpiewnik Pieśni Partyzanckich

1

74 rocznica śmierci Władysława Jasińskiego
 - dowódcy Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"
 9 I 1943 r. -  9 I 2017 r.

1

1

1

POŻEGNANIE

ś.p. Jana Gałuszki ps. Mizerny


Zmarł 24 grudnia 2016 roku
w wieku 94 lat

1
źródło: jedrusie.org

Przeczytaj wspomnienia o ś.p.Mizernym

1
źródło zdjęć : Izba Pamięci Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"
1

2
Delegacja naszej społeczności szkolnej
była obecna na uroczystościach pogrzebowych
w Krakowie
2 stycznia 2017 roku 

ś.p. Jan Gałuszka był obecny na wielu uroczystościach w naszej szkole,
ostatni raz mieliśmy zaszczyt gościć Go w maju 2016 roku
na X Rocznicy Nadania Szkole Imienia.

1

1


1

6 listopada 2016 roku

Uroczyste poświęcenie obelisku w lasach turskich
upamiętniającego miejsce stacjonowania
Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" w 1943r.
tzw. wille Jędrusiów

1

1

25 maja 2016 roku

KLASA VI ODDAJE HOŁD JĘDRUSIOM

1


    Zgodnie z corocznym zwyczajem 25 maja 2016 roku
 w Sulisławicach odbyło się wspólne spotkanie klas szóstych
 ze szkół noszących imię Władysława Jasińskiego lub Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”, by przy mogile patrona
 oddać hołd żołnierzom, którzy w czasie II wojny światowej złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny.

2

    Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w Sulisławicach. We mszy świętej sprawowanej w intencji młodzieży, poza szóstoklasistami, wzięły udział poczty sztandarowe z zaproszonych szkół, dyrektorzy, nauczyciele.
    Później uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie znajduje się zbiorowa  mogiła poległych „Jędrusiów”. Tam delegacje klas złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

    Majowe pielgrzymowanie klas szóstych „rodziny szkół Jędrusiowych’’ do Sanktuarium w Sulisławicach oraz wspólna modlitwa dziękczynna za lata nauki w szkole podstawowej stalo się już tradycją dla kolejnych pokoleń uczniów. Ma na celu integrowanie tych szkół, uczenie patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń, oddanie hołdu bohaterom, którzy poświęcili życie ojczyźnie.
  
1 
Wspomnienie o kpt. Eugeniuszu Dąbrowskim 
1

Urodzony 15.V.1923 r. w Bojanowie woj. lwowskie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych — dwukrotnie, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska i in. 

Jeden z pierwszych i najaktywniejszych „Odweciarzy" i „Jędrusiów"

(źródło: Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna "Odwet")

Pisze p. Teresa Matusak,

emerytowany nauczyciel szkoły w Sulisławicach,

której siostra matki była żoną p. Dąbrowskiego:    

"W czasie pobytu podczas wakacji wujek Dąbrowski często rozmawiał z nami o sprawach rodzinnych. Wspomnienia z czasów okupacji były rzadkością. Ciągle siedział w pokoju i coś pisał. Po jakimś czasie zrozumiałam, że pisze kolejną książkę. Przygotowywał też scenariusze na kolejne uroczystości rocznicowe. Długo przebywał w Izbie Pamięci Jędrusiów, którą organizował wspólnie z księdzem Stanisławem Suwałą. Gromadzili razem zdjęcia, gazety „Odwet”, wyposażenie partyzantów, odznaczenia, wspomnienia. Wszystko umieszczali w gablotach w niewielkim pomieszczeniu tutejszego starego kościoła, w którego podziemiu mieściła się drukarnia „Odwetu”.

Ze wspomnień wojennych wujek wymieniał tylko miejscowości i wyrażał wdzięczność dla ludzi, którzy pomagali partyzantom, dostarczali im żywność lub ich ukrywali. Z tego terenu były to miejscowości: Rybnica, Wiązownica, Ruszcza(dwór), Wojcieszyce, Zgórsko, Wiśniowa, Sulisławice. W Sulisławicach nocami potajemnie chowali na tutejszym cmentarzu poległych partyzantów lub drukowali gazetę „Odwet”.

Po wojnie wujek został uwięziony przez ówczesne władze. Tego okresu nie chciał wspominać. Czasem mówił: to było gorsze niż okupacja..."

Czytamy na stronie internetowej 

Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej "Odwet":

"Po utworzeniu przez Władysława Jasińskiego Polskiej Organizacji Powstańczej, skupiającej pod jego kierownictwem, tarnobrzeską młodzież, uruchomiono konspiracyjny punkt nasłuchu radiowego. 

W zespole przepisującym ręcznie, przez kalkę, biuletyn wiadomości radiowych znalazł się Eugeniusz Dąbrowski. Uczestniczył również w innych zadaniach, jak gromadzenie wszelkiego rodzaju wyposażenia wojskowego, regulaminów i instrukcji. Innym poważnym zadaniem Eugeniusza Dąbrowskiego było wydobywanie z bagien i stawów porzuconej broni i amunicji. Akcja ta zaowocowała uzyskaniem m.in. pięciu cekaemów. Brał również udział w organizowaniu „piątek" — pięcioosobowych zespołów, z których każdy, po przeszkoleniu stanowić miał obsługę c.k.m. 

Od marca 1940 r. był „Genek" członkiem konspiracyjnej organizacji „Odwet", która wydawała własną gazetkę. Pełnił w tej organizacji wiele funkcji, był współredaktorem pisma „Odwet", drukarzem, współorganizatorem punktów przebitkowych i sieci kolporterów, zaopatrzeniowcem w niezbędne materiały: papier, matryce, farby drukarskie...

...Osobny rozdział w życiu „Genka", to jego powojenna działalność społeczna. Jak zawsze wierny patriotycznym ideałom, poświęcił się „Genek" pracy nad utrwalaniem pamięci o pracy i walce „Jędrusiów". Podczas kiedy przebywał w więzieniu, rodzina ukryła i przechowała znaczną część jego archiwum, filmy, zdjęcia, notatki, kalendarium działań. Pozwoliło to na odtworzenie i utrwalenie dziejów „Odwetu" i „Jędrusiów" w jego książkach. 

Był również „Genek" inicjatorem wielu prac, jak np. ufundowanie z dobrowolnych składek „Jędrusiów" tablic pamiątkowych, krzyży, kapliczek, zbudowanie pomnika poległych kolegów na ich mogile na „garnizonowym" cmentarzu „Jędrusiów" w Sulisławicach. Z inicjatywy „Genka" wykonano pamiątkowe odznaki, medale, plakietki, medaliony wotywne. Zajmował się „Genek" wydawaniem (w II obiegu) broszur i druków okolicznościowych, sprawą budowy w Tarnobrzegu pomnika „Jędrusia". W uznaniu tych powojennych zasług „Genka" poświęcił mu „Bobo" swój wiersz.

Zmarł we Wrocławiu 24 listopada 1996. Spoczywa na Cmentarzu w Tarnobrzegu, nieopodal śp. Tadeusza Szewery, swego serdecznego Przyjaciela."

Eugeniusz Dąbrowski jest autorem książek:

  • Gdy bój się już skończy ...: upamiętnione miejsca działalności tajnej organizacji "Odwet-Jędrusie" 1939-1945, Warszawa 1989
  • Szlakiem "Jędrusiów", Kraków 1992
1
11 maja 2016 roku
Projekt edukacyjny kl. IV-VI
"Wspomnienie Jędrusiów"

Uczniowie kl. IV-VI pod kierunkiem wychowawców p. Danuty Dul,
 p. Bożeny Kopeć, p. Agnieszki Reczek, p. Joanny Szpyt
 przygotowali prezentacje
 na temat Patrona szkoły.

Opracowali noty biograficzne o wybranych Żołnierzach,
odczytali fragmenty tekstów z publikacji Partyzantów o działaniach bojowych Oddziału, zaprezentowali wiersz autorstwa Zbigniewa Kabaty ps. Bobo oraz wspólnie odśpiewali pieśni partyzanckie.

Kl. IV

1

Kl.V

2

Kl.VI