Publiczna Szkoła Podstawowa
 im. Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"


 Sulisławice 120
27-670 Łoniów


 tel/fax 158669366

sekretariat@pzs-sulislawice.pl
www.pzs-sulislawice.pl