Komunikaty

09.02.2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DO I KLASY SZK. PODSTAWOWEJ

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół
 im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
ogłasza nabór do:

-    Punktu Przedszkolnego  - dzieci urodzone w 2011r. i 2012r.
                Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są do 30.04.2015r.
Pierwszeństwo mają dzieci urodzone w roku 2011 (czterolatki), pod uwagę będą brane kryteria rekrutacyjne: wiek dziecka, miejsce zamieszkania w gminie Łoniów, wielodzietność rodziny, wychowywanie dziecka w niepełnej rodzinie, zatrudnienie opiekunów, niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica

 Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, oświadczenie rodziców dotyczące spełniania kryteriów rekrutacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są u wychowawcy, w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły pzs-sulislawice.pl


-    Oddziału Przedszkolnego (kl. 0) - dzieci urodzone w 2010r.

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie woli uczęszczania na religię dostępne są u wychowawcy, w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły pzs-sulislawice.pl


-    kl. I szkoły podstawowej -  dzieci urodzone w 2009r. oraz w 2008r.
( uczęszczające do kl. 0)

Wymagane dokumenty: wniosek, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie woli uczęszczania na religię dostępne są u wychowawcy, w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły pzs-sulislawice.pl

15.10.2014r.

Harmonogram wyjazdu studyjnego do Buska Zdroju:

Data                       i godzina

Miejscowość

Program z adresem punktu noclegowego 

i żywieniowego

16.10.2014  0830

16.10.2014  1030

16.10.2014  1330

16.10.2014  1345

16.10.2014  1445

16.10.2014  1500

16.10.2014  1530

16.10.2014  1830


16.10.2014  1900

16.10.2014  2100

16.10.2014  2130

17.10.2014  0730

17.10.2014  0800

17.10.2014  0830

17.10.2014  0930

17.10.2014  1030


17.10.2014  1330

17.10.2014  1400

17.10.2014  1500

17.10.2014  1730

17.10.2014  1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łoniów(UG)

Chotelek

Chotelek

Chotelek

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn


Busko - Zdrój

Busko - Zdrój


Busko - Zdrój

Busko - Zdrój

Busko - Zdrój

Sulisławice

 

Wyjazd do zakładu produkującego pellety w Chotelku k/ Buska – Zdroju

Rozpoczęcie wizyty studyjnej w zakładzie produkującym pellety

Zakończenie wizyty studyjnej w zakładzie produkującym pellety

Wyjazd do ośrodka wypoczynkowego w Kaczynie

Zakwaterowanie w ośrodku

Obiad

Podsumowanie pierwszego dnia wyjazdu studyjnego

Kolacja

Czas wolny - zajęcia rekreacyjne

Toaleta wieczorna

Cisza nocna


Pobudka

Toaleta poranna

Śniadanie

Wykwaterowanie i wyjazd do Buska – Zdroju

Rozpoczęcie wizyty w zakładzie produkującym kotły na paliwa ekologiczne

Zakończenie wizyty w zakładzie produkującym kotły na paliwa ekologiczne

Obiad

Wizyta w Izbie Chleba połączona z pieczeniem podpłomyków

Wyjazd do Łoniowa

Zakończenie wyjazdu studyjnego

 

10.09.2014r.

18 września 2014r. o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka. Serdecznie zapraszamy!

05.09.2014r.

Dzień 8 września jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Drodzy Rodzice, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze na świetlicy dla uczniów dojeżdżających ( nie dotyczy uczniów kl.0) . Karty proszę dostarczyć do wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Pobierz kartę

03.09.2014r.

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE
Na Państwa wniosek w tym roku szkolnym wprowadzamy możliwość skorzystania odpłatnie z herbaty na 2-giej przerwie  (już od 9 września).
Zapisy dla chętnych uczniów u Pań w kuchni.

   

Uczniowie, którzy wcześniej dojeżdzają do szkoły są objęci opieką     nauczyciela na świetlicy szkolnej już od godz.7.15. Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby porozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego oczekiwania na lekcje w szkole, a nie poza nią.

26.08.2014r.

Informacje na temat dowozu uczniów zostaną umieszczone na stronie szkoły po ustaleniach z nowym przewoźnikiem w terminie do końca sierpnia

14.08.2014r. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 roku o godz. 9.00 na sali gimnastycznej, poprzedzone mszą św. o godz. 8.00 w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach