Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r. 
   

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2020r.

3. Ferie zimowe

15 luty - 28 luty 2021r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia -  6 kwietnia  2020r.

5. Harmonogram przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty:

25 maja 2020 roku  - język polski 

26 maja 2021 roku - matematyka 

27 maja 2021 roku - język obcy nowożytny 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

8 września, 14 pażdziernika 2020r.;

4 - 5 stycznia, 7 maja, 4 czerwca 2021r.


8. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.