Kalendarz r.szk. 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017r. 
   

2. Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2017r.

3. Ferie zimowe
12 - 25 lutego 2018r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia  2018r.

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
18 kwietnia 2018 roku (środa)
 część humanistyczna - 
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
- z zakresu języka polskiego 


19 kwietnia 2018 roku
część matematyczno-przyrodnicza 

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
- zakresu matematyki 


20 kwietnia 2018 roku
część z języka obcego nowożytnego 
- na poziomie podstawowym 
- na poziomie rozszerzonym 


6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018r.

7. Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.