Publiczny Zespół Szkół

aktywnie pozyskuje fundusze europejskie
i realizuje projekty
dofinansowane w ramach programów Unii Europejskiejr.szk. 2014/2015

Złożono wniosek projektowy do Europejskiego Funduszu Rozwoju  Wsi Polskiej "Misja przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych". Patronat nad projektem objęła Beata Pawlikowska, znana podróżniczka.

Kontynuacja projektu "Poznajmy świat" Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zrealizowane projekty:


r.szk. 2013/2014
a    "Poznajmy Świat"
Miło nam poinformować, że nasze Gimnazjum zostało zakwalifikowane do projektu "Poznajmy świat" Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostaną nim objęci uczniowie klas I w roku szkolnym 2013/2014 aż do ukończenia gimnazjum.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach III etatu edukacyjnego w zakresie przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka w 20 gimnazjach z województwa świętokrzyskiego poprzez zastosowanie innowacyjnych programów nauczania

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny.

a  "Szkoła na m@xa!"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji: 01.11.2013 do 31.05.2014

Projekt obejmował:
-zajęcia dla uczniów uzdolnionych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzyć wiedzę,
-zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, które pomogą Wam w sposób ciekawy nadrobić zaległości
- zajęcia teatralne, pozwalające rozwijać zdolności aktorskie i recytatorskie dla tych, którzy czują się prawdziwymi humanistami,
- miłe spędzanie czasu na zajęciach skierowanych dla uczniów ze szczególnymi zdolnościami plastycznymi i technicznymi, wrażliwych na piękno i estetykę,
-zajęcia z dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych,
- zajęcia z doradztwa zawodowego,
- wyjazdy na basen dla amatorów pływania i tych, którzy chcą się nauczyć pływać,
- wycieczki i słodkie poczęstunki.

r.szk. 2012/2013

a  Szkoła! Dodaj do ulubionych - projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, dowóz uczniów, poczęstunek.

a  Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Łoniów"- projekt systemowy na zajęcia edukacyjne w klasach I-III i pomoce dydaktyczne.

a "Na własne konto" - projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dofinansowany z Narodowego Banku Polskiego, skierowany do uczniów gimnazjum. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej.

r.szk. 2010/2011

a "Raz, dwa, trzy... ucz się i ty!" 
Zajęcia wyrównawczo - edukacyjne z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i j. angielskiego oraz zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i psychologiczne) w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozyskano pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne oraz tablicę interaktywną SMARTBoard 680 z zestawem komputerowym.
strona projektu

a  Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich
W roku szkolnym 2010/2011 w ramach tego programu szkoła pozyskała tablicę interaktywną SMARTBoard 680 wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem.