PLAN LEKCJI na II semestr r.szk. 2013/2014
  Czas trwania zajęć 0 1 2 3 4 5 6 1a 1b 2a 3a 3b Maria Szemraj Renata Nowińska Małgorzata Abramczyk Anna Lasota Danuta Dul Agnieszka Reczek Leszek Garas Bożena Kopeć Marcin Ćwiek Marta Pyszczek Barbara Bernyś-Garas Monika Łęcka   Teresa Jakubiec Małgorzata Borycka Anna Jońca Dorota Urbańska Kazimierz Marcinkowski Barbara Dereń Danuta Jaworowska Agnieszka Witaszek Monika Niedbała Danuta Swajda Dariusz Kwiecień Tomasz Szpyt Anna Kubicka    
  sala 302 304 303   102 103 204 p.kom. 203 201 206 202                                                      
poniedziałek 1 8.00 - 8.45 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia przyroda j.polski chemia 201 fizyka 202 biologia 203 matematyka pk historia 206 0 1 2 3 5 6         4         1a B 1b 2a 3b 3a         P  
2 8.50 - 9.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. przyroda religia j.polski j.polski 203 chemia 201 matematyka 202 fizyka 206 j.polski pk 0 1 2 3 4 6         5         1b 1a 3a   R 2a   3b     P  
3 9.45 - 10.30 religia ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski matematyka przyroda geografia 202 j.polski 206 j.polski 203 historia pk fizyka 201   1 2 3 6 4   5     0           1b 3b 1a 3a     2a     P  
4 10.50 - 11.35 oddział 0 ed.wcz. j.angielski religia j.ang j.polski matematyka matematyka 201 j.polski 206 j. polski 203 plastyka pk matematyka 202 0 1     B 5   6   4 3 3a         1b       1a 2 2a   3b P      
5 11.50 - 12.35 oddział 0 religia   koło przyr. l.wychowawcza j.angielski j.angielski muzyka 202 matematyka 201 inf / ros a.1206 technika 203 w-f 0       3 4   3a   5 1 1a   2a             1b 6   3b 2a P  
6 12.45 - 13.30 oddział 0       w-f zaj. komp.1-10 k.human. rel 202 / ros.a.1.204 rel / ros a.1 203 j.ang. a1, a.0 zaj.art.201 zaj.art. 206 0       B k.human. 4     2 a.0 1ab 3ab   1ab     3ab         2a   5   P  
7 13.40 - 14.25                 informatyka p.k. w-f rel / ros a.0 201 rel / ros a.0 201             2a              3ab     3ab                     1b    
8                                                                                
wtorek 1 8.00 - 8.45 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.angielski j.polski matematyka matematyka 201 historia 206 biologia 202 j.ang a.0 203 / w-f jang a.0 203/w-f 0 1 2 3 B 5   6   4                 2a 1b 1a 3ab   3ab   P  
2 8.50 - 9.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. historia j.angielski j.angielski biologia 202 WDŻ pk j.polski 206 matematyka 203 chemia 201 0 1 2 3 B         5   4     3b       1a 1b 3a 6 2a     P  
3 9.45 - 10.30 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski muzyka w-f historia 206 matematyka 202 j.ang.204/p.k geografia 203 j.polski 201 0 1 2 3 B 4 6     2a1   5             3a 1a 1b 2a 3b     P  
4 10.50 - 11.35 oddział 0 j.angielski religia ed.wcz. matematyka w - f historia j.ang a.1 / wf 203 j.ang a.1 / w-f 203 historia 206 biologia 202 matematyka 201 0     3 B   5 4   1 2 6             3a 2a   1ab   1ab 3b P  
5 11.50 - 12.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. j.angielski w-f przyroda religia fizyka 201 geografia 202 matematyka 206 j.polski 203 plastyka p.k. 0 1 2   5   4       6 3b         B 1a 1b   2a 3 3a     P  
6 12.45 - 13.30         SZKOŁA NA M@XA! j.ang. a.0 / w-f 202 j.ang a.0 / w-f 202 fizyka 201 rel 203 / ros a.1 206 rel 203 / ros a.1 206                 3ab         3ab     B 2a     R 1ab   1ab   P  
7 13.40 - 14.25         SZKOŁA NA M@XA!     inf / ros a.0 206 w-f                             2a     B             3ab 2a    
8                                                                                
  1 8.00 - 8.45 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. przyroda j.polski technika l.wych pk j.polski 203 chemia 201 historia 206 biologia 202 0 1 2 3 4 5   6           1a   2a 1b   3b 3a           P  
2 8.50 - 9.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka j.polski przyroda geografia 202 historia 206 j.polski 201 j.ang a.1 203/w-f j.ang a.1 203 / w-f 0 1 2 3 6 5   4               1b B   1a     3ab 2a 3ab   P  
3 9.45 - 10.30 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f l.wychowawcza j.rosyjski chemia 201 biologia 202 WOS 206 w-f j.polski 203 0 1 2 3 5   4             6   1a B   1b 2a     3b 3a   P  
4 10.50 - 11.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski matemayka w-f j.ang a.1 / w-f  206 j.ang a.1 -w-f 206 religia 202 edb 201 j.polski 203 0 1 2 3 B 4 6 5     2a     3a               1ab 3b 1ab   P  
5 11.50 - 12.35 oddział 0   ed.wcz.   religia wdz j.polski j.ang a.1 / w-f 206 j.ang a.0 / /w-f 206 w-f j.polski 201 technika 203 0   2     6 2a 3b     4     R     B     5   1ab 3a 1ab   P  
6 12.45 - 13.30 religia         w-f zaj.komp. matematyka 202 l.wychow. 203 technika 201 l.wychow.206 w-f             5 2a     0           1b     3a 1a     3b 6 P  
7 13.40 - 14.25           zaj.komp.   rel 203/ ros a.0206 rel / ros a.0 zaj.art. 202   matematyka 201                     1ab     1ab     2a       R     5 3b    
8                                                                                
czwartek 1 8.00 - 8.45 oddział 0 religia ed.wcz. ed.wcz. przyroda j.pol matematyka fizyka 202 wdż pk matematyka 206 j.polski 203 chemia 201 0   2 3 4 5   6     1       3b   B 1a   1b 2a   3a     P  
2 8.50 - 9.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. religia j.polski matematyka historia historia 206 fizyka 201 j.polski 203 matematyka 202 l.wych. Pk 0 1 2   B 4   5     3 6         R 1b 3b 1a 3a   2a     P  
3 9.45 - 10.30 oddział 0 j.angielski religia j.angielski matematyka historia j.polski j.polski 203 geografia 202 w-f wdż 206 fizyka 201 0       B 6 2a 4   1 2 5         1a 3b 1b 3a   3       P  
4 10.50 - 11.35 oddział 0 ed.wcz. zaj.zint. ed.wcz. historia w-f religia j.polski 203 matematyka 202 j.ang. a.0, a.1 103/p.k. geogeafia 201 matematyka 206   1 2 3 B   5 0   2a.0 6 4         1a   3a   1b 2a     3b P  
5 11.50 - 12.35 oddział 0   koło w-f ed.wcz. j.angielski plastyka j.angielski informatyka p.k w-f historia 206 chemia 201 geografia 202       3     2 0   4   5     3a       3b 2a   6   1b 1a P  
6 12.45 - 13.30         plastyka j.angielski w-f j.ang a.0  206 /w-f 201 j.ang a.0 206 / w-f geografia 202 rel 203 / ros. rel / ros a.0 201             6   3ab 5   4   3ab         2a     1ab   1ab   P  
7 13.40 - 14.25                 muzyka 206 j.rosyjski 201 j.ang a.0 203/wf 203 j.ang a.0 203/w-f                       1b   2a               3ab   3ab      
8                                                                                
piątek 1 8.00 - 8.45 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski matematyka przyroda j.ang a.1 202 / w-f j.ang a.1 202 / w-f matematyka 201 rel 203 / ros a.0 206 rel 203/j.ros.206 0 1 2 3 6 4   5     3ab     3ab             2a 1ab   1ab   P  
2 8.50 - 9.35 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka j.polski w-f j.polski 203 matematyka 202 religia 206 j. polski 201 edb pk 0 1 2 3 B 5 6 4     2a     3b     1a       1b   3a     P  
3 9.45 - 10.30 oddział 0 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f przyroda j.polski rel 203 / ros 202 rel 203/ ros 202 l.wych. Pk j. polski 201 historia 206 0 1 2 3 5 6 4       1ab     1ab     B     3b 2a   3a     P  
4 10.50 - 11.35 oddział 0 ed.wcz. j.angielski ed.wcz. zaj.komp. w-f matematyka rel 203/ ros. 103 rel 203/ ros 103 wdz 206 matematyka 201 j.polski 202 0 1   3 B   5 6     1ab     1ab     R     2a 3a 2 3b 4   P  
5 11.50 - 12.35 oddział 0       technika religia j.rosyjski matematyka 201 j.polski  203 w-f j.ang a.1 202/w -f 206 j.ang a.1 202 / w-f 0           2a       5     6     1b       1a 3ab 4 3ab   P  
6 12.45 - 13.30           technika l.wych. w-f   rosyjski a.1 206                 6             2a                 5 1a   P
7 13.40 - 14.25                                                                            
8