Home      Komunikaty Dyrektora      Katalog WWW      Kontakt     

Publiczny Zespół Szkół
aktywnie pozyskuje fundusze europejskie
i realizuje projekty
dofinansowane w ramach programów Unii Europejskiej

Rok szkolny 2013/2014


Miło nam poinformować, że nasze Gimnazjum zostało zakwalifikowane do projektu "Poznajmy świat" Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostaną nim objęci uczniowie klas I w roku szkolnym 2013/2014.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach III etatu edukacyjnego w zakresie przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka w 20 gimnazjach z województwa świętokrzyskiego poprzez zastosowanie innowacyjnych programów nauczania

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny.

W roku szkolnym 2012/2013  szkoła uczestniczy w unijnych programach:

1. "Szkoła! Dodaj do ulubionych" - projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, dowóz uczniów, poczęstunek.

2. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Łoniów" - projekt systemowy na zajęcia edukacyjne w klasach I-III i pomoce dydaktyczne.

3. "Na własne konto" - projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dofinansowany z Narodowego Banku Polskiego, skierowany do uczniów gimnazjum. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej.

3. Mleko w szkole
4. Owoce w szkole.

Szkoła zrealizowała projekty:

1. "Raz, dwa, trzy... ucz się i ty!"  r.szk. 2010/2011
Zajęcia wyrównawczo - edukacyjne z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i j. angielskiego oraz zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i psychologiczne) w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozyskano pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne oraz tablicę interaktywną SMARTBoard 680 z zestawem komputerowym.
strona projektu

2. Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich
W roku szkolnym 2010/2011 w ramach tego programu szkoła pozyskała tablicę interaktywną SMARTBoard 680 wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem.


3. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
 
4. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Łoniów

5. Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej.


© by www.pzs-sulislawice.pl All rights reserved.