Ogłoszenie

1

1
Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym do 3 stycznia 2021r.
Oddziały przedszkolne pracują w systemie stacjonarnym.

1

1

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sandomierzu uruchamia telefoniczną pomoc psychologiczną.

1

1

"Być jak Ignacy"

Uczniowie klasy 4 Naszej Szkoły zostali zapoznani przez platformę Google Classroom z działaniami projektu Być jak Ignacy - „Nauka to przyszłość”, który realizowany jest przez uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach. Celem projektu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez doświadczanie, badanie i obserwowanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

1

1

Instrukcja logowania do platformy GOOGLE CLASSROOM

Korzystanie z platformy jest intuicyjne i nie powinno stanowić problemu. Ponadto nasi uczniowie zostali do tego odpowiednio wcześnie przygotowani. Dla pewności, poniżej przedstawiamy krótką instrukcję logowania do G Suite.

1

1

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym od 26 października 2020r. do 08 listopada 2020r. w klasach IV-VIII. Zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym na platformie G Suite.
Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III pracują w systemie stacjonarnym.

1

1

Jesteśmy w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
Projekt #CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

1

1

„Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim"

Nasza szkoła będzie brała udział w bezpłatnym projekcie unijnym „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi projektu.

1

1

Program "Mleko i owoce w szkole"

Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Proszę o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych umieszczonymi poniżej.

1

1

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 podczas zajęć stacjonarnych oraz w przypadku częściowego i całkowitego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021


1

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września przed szkołą lub w sali gimnastycznej (w zależności od pogody). Proszę wchodzić do sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego.

1 września nie będzie organizowany dowóz uczniów. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom bezpiecznej drogi do i ze szkoły w tym dniu.

W szkole nie ma uroczystego rozpoczęcia roku na sali gimnastycznej. Uczniowie przychodzą do szkoły rotacyjnie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 8.00 - klasa VIII – Spotkanie z wychowawcą p. Agnieszką Reczek
godz. 8.30 - Klasa VII - Spotkanie z wychowawcą p. Danutą Swajda
godz. 9.00 - Klasa VI - Spotkanie z wychowawcą p. Danutą Jaworowską
godz. 9.30 – Klasa V - Spotkanie z wychowawcą p. Leszkiem Garasem
godz. 10.00 – Klasa IV – Spotkanie z wychowawcą p. Barbarą Dereń
godz. 10.30 – Klasa III – Spotkanie z wychowawcą p. Małgorzatą Abramczyk
godz. 11.00 – Klasa II – Spotkanie z wychowawcą Iwoną Kawińską
godz. 11.30 – Klasa I– Spotkanie z wychowawcą p. Anną Lasota
godz. 12.00 – Klasa 0 – Spotkanie z wychowawcą p. Marią Szemraj
godz. 12.30 – Punkt przedszkolny II – Spotkanie z wychowawcą p. Magdaleną Korczak
godz. 13.00 – Punkt przedszkolny I – Spotkanie z wychowawcą p. Katarzyną Świstak


Przed budynkiem odbędzie się krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły, po czym dzieci pójdą wraz z wychowawcami do przydzielonych im sal. Rodzice pozostają przed budynkiem, gdzie otrzymają wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym. W przypadku niejasności, wątpliwości, pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas lub pod numerem telefonu 15 866 93 66.

1

1

Aktualności z roku 2019/2020
1

Aktualności z roku 2018/2019
1